Albumina w surowicy

przez Cezary Kawecki

Albumina w surowicy

To badanie przesiewowe wykonywane w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby lub chorób nerek. Jest też wykorzystywane w ocenie stanu odżywienia, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych (w niektórych przypadkach zamiast albuminy oznaczana jest prealbumina).

Albumina jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej. Pełni rolę układu transportowego. Pomiar stężenia albuminy w surowicy krwi wykonuje się w diagnostyce chorób wątroby i nerek, a także do oceny stanu odżywienia pacjenta oraz kontrolnie przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Wskazania do wykonania badania albuminy stanowią m.in.:

  • niedożywienie,
  • zaburzenia wchłaniania,
  • zespół nerczycowy,
  • oparzenia,
  • przewlekłe choroby nerek i wątroby.