Antygen HBs (WZW typu B)

przez Cezary Kawecki

Antygen HBs (WZW typu B)

Oznaczenie powierzchniowego antygenu HBs jest wstępnym badaniem przesiewowym w rozpoznawaniu ostrej i przewlekłej infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

Antygen powierzchniowy wirusa HBV – HbsAg jest wykrywany u osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Antygen HBs charakteryzuje się tym, że pojawia się we krwi jeszcze przed wystąpieniem objawów infekcji. Wykrywany jest po 4-12 tyg. od zakażenia, a zanika w okresie zdrowienia – po 2-4 miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów zakażenia.

Dodatni wynik HBsAg świadczy o ostrej lub przewlekłej WZW B lub o nosicielstwie, wtedy gdy podwyższony poziom HBsAg występuje we krwi ponad 6 miesięcy. Głównymi źródłami zakażenia HBV są krew i preparaty krwiopochodne, kontakty seksualne, droga okołoporodowa.

Badanie antygenu HBs jest wykonywane:

  • jako badanie przesiewowe u dawców narządów lub krwi,
  • do oznaczenia statusu immunologicznego przed wykonaniem szczepienia.

Przygotowanie do badań:

  • materiałem do badania jest krew, Pacjent nie musi być na czczo,
  • HBs antygen powinien być wykonany nie wcześniej, jak po 4-12 tyg. od zakażenia, zanika w okresie zdrowienia po 2-4 miesiącach od wystąpienia pierwszych objawów zakażenia,
  • szczepienie przeciwko HBV nie powoduje dodatniego wyniku HBsAg, występuje on tylko u osób, które zetknęły się z wirusem,
  • w przypadku wyniku dodatniego konieczna jest dalsza diagnostyka.