Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot

przez Cezary Kawecki

Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot

Badanie borelioza – przeciwciała IgG metodą Western-Blot wykonuje się w celu potwierdzenia obecności antygenów krętka boreliozy. Badanie jest wykorzystywane do potwierdzenia wyników uzyskanych dla próbek uznanych za pozytywne lub wątpliwe w teście przesiewowym.

Krętek Borrelia burgdorferi jest czynnikiem etiologicznym boreliozy. Źródłem zakażenia są różne gatunki ssaków, m.in. gryzonie, jelenie i sarny. W naszym klimacie choroba jest przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez kleszcza, którego ślina i zawartość jelita środkowego przenika do rany ofiary.

Ukłucie kleszcza często jest niewyczuwalne, ponieważ ślina pajęczaka ma właściwości znieczulające – z tego względu po każdym powrocie z lasu lub łąki należy uważnie obejrzeć całe ciało. Ryzyko zachorowania jest tym większe, im dłużej kleszcz pozostawał wbity w skórę swojego żywiciela. Po upływie 72 godzin niebezpieczeństwo zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi gwałtownie wzrasta.

Warto wiedzieć, że wcześnie wykryta borelioza jest całkowicie uleczalna za pomocą terapii antybiotykowej. Jednak im później zostanie postawiona diagnoza, tym większe ryzyko powikłań i zagrożenie dla życia chorego.

Wyróżnia się 3 etapy boreliozy:

  • stadium 1 – borelioza wczesna miejscowa (od 3 do 33 dni od ukąszenia)

Mogą wystąpić objawy niespecyficznej infekcji gorączkowej. Na tym etapie rumień wędrujący pojawia się u mniej niż 85% pacjentów. W tym stadium czułość badań serologicznych wynosi 40-60%. Wczesne wdrożenie antybiotykoterapii zapobiega wytworzeniu przeciwciał, co ma znaczenie w zapobieganiu zajęciu różnych narządów przez boreliozę.

  • stadium 2 – borelioza wczesna rozsiana

Dochodzi do zakażenia wielu narządów i układów w organizmie. Pojawiają się dolegliwości ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, układu kostno-stawowego, a także układu krążenia. Wczesna neuroborelioza już w ciągu kilku tygodni od zakażenia powodować może takie schorzenia, jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie nerwu twarzowego czy innych nerwów czaszkowych. Chory odczuwa bóle głowy, ciągłe zmęczenie, sztywność karku. W przebiegu boreliozy występują nawracające, krótkotrwałe bóle jednego lub kilku stawów niesymetrycznych.

  • stadium 3 – borelioza późna (po ok. 6 miesiącach od zakażenia)

W płynie mózgowo-rdzeniowym obecne są przeciwciała w klasie IgG. W rzadkich przypadkach występują podostre encefalopatie, ataksje, niedowłady, zespoły pozapiramidowe, objawy spastyczne, nietrzymanie moczu. Dochodzi do zapalenia mózgu i rdzenia. Nieleczona postać stawowa boreliozy prowadzi do nadżerek chrząstek oraz kości, a także przerostu maziówki i odkładania włóknika.

Badanie borelioza – przeciwciała IgG metodą Western-Blot służy do jakościowego oznaczenia in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom Borrelia w surowicy lub plazmie. Celem jest najczęściej weryfikacja wyników uzyskanych w teście przesiewowym.