Borelioza – p/c IgM

przez Cezary Kawecki

Borelioza – p/c IgM

Badanie w kierunku boreliozy, które polega na oznaczeniu poziomu przeciwciał przeciw krętkom Borrelia burgdorferi w klasie IgM. W przypadku wyników dodatnich zaleca się potwierdzenie diagnozy za pomocą metody Western-Blot.

Zakażenia bakteriami Borrelia początkowo charakteryzują się zmianami skórnymi (rumień wędrujący), które pojawiają się w ciągu kilku tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza. Rumień występuje tylko u 25-50% chorych. Mogą także pojawić się nieswoiste objawy przypominające grypę, a u nieleczonych pacjentów występują objawy ze strony układu nerwowego oraz krążenia.

Przeciwciała IgM występują w początkowej fazie infekcji – osiągają najwyższe stężenie ok. 3-6 tygodnia od zakażenia. Wynik badania w kierunku boreliozy powinien być rozpatrywany w połączeniu z objawami klinicznymi. W przypadku wyników pozytywnych i granicznych zaleca się ich weryfikację za pomocą testu Western-Blot.