Całkowita zdolność wiązania żelaza

przez Cezary Kawecki

Całkowita zdolność wiązania żelaza

Badanie TIBC, czyli całkowitej zdolności wiązania żelaza polega na ocenie wiązania tego pierwiastka przez transferynę. Jest wykonywane m.in. w diagnostyce niedokrwistości, a także przy podejrzeniu niedoboru lub nadmiaru żelaza w organizmie.

Wartość określana jako TIBC odzwierciedla całkowitą zdolność wiązania żelaza przez białko osocza – transferynę, która jest głównym nośnikiem żelaza w organizmie. Reguluje stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportuje je do tkanek. Badanie TIBC pozwala wykryć zaburzenia gospodarki żelazem, jest też pomocne w różnicowaniu anemii.

Wskazaniem do wykonaniem badania TIBC jest podejrzenie niedoboru lub nadmiaru żelaza w organizmie pacjenta. Badanie TIBC zleca się też w przypadku niedokrwistości, gdy krwinki czerwone są małe i zawierają zbyt mało hemoglobiny (mikrocytoza i hipochromia).