Cholesterol całkowity

przez Cezary Kawecki

Cholesterol całkowity

Badanie wykonuje się w celu pomiaru normy cholesterolu całkowitego w surowicy krwi. Często jest zlecane profilaktycznie, przeważnie jako element lipidogramu.

Cholesterol jest składnikiem błon komórkowych oraz prekursorem hormonów sterydowych i kwasów żółciowych. Cholesterol jest nie tylko dostarczany z pożywieniem, ale również syntetyzowany endogennie w ścianie jelita i wątrobie. Stężenie cholesterolu całkowitego we krwi jest wypadkową metabolizmu cząstek lipoproteinowych odpowiadających za jego transport pomiędzy wątrobą (cholesterol syntetyzowany endogennie) a jelitami, gdzie jest wchłaniany w procesach trawienia (cholesterol egzogenny – pokarmowy). Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.

Badanie cholesterolu całkowitego jest szczególnie zalecane:

  • u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca,
  • u osób, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku,
  • powyżej 35. roku życia u osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów,
  • u osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu