Cholesterol HDL w surowicy

przez Cezary Kawecki

Cholesterol HDL w surowicy

Badanie HDL (cholesterolu HDL) wykonuje się jako część badania przesiewowego, razem z cholesterolem całkowitym lub jako składnik profilu lipidowego (cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerydy). Pozwala określić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Zalecane co najmniej raz na 5 lat.

Cholesterol frakcji HDL jest odpowiedzialny za zwrotny transport cholesterolu z komórek tkanek obwodowych do wątroby. Wątroba jest jedynym organem zdolnym do eliminacji cholesterolu z ustroju poprzez syntezę kwasów żółciowych. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej.

Badanie cholesterolu HDL jest elementem lipidogramu – jako takie powinno być wykonywane równocześnie z oznaczeniami cholesterolu, cholesterolu LDL i triglicerydów.