Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)

przez Cezary Kawecki

Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)

Badanie APTT jest wykonywane u osób z krwawieniami lub zakrzepicą niewiadomego pochodzenia, a także u osób leczonych heparyną niefrakcjonowaną. Ponadto określenie czasu kaolinowo-kefalinowy jest jednym z badań wykonywanych przed zabiegami operacyjnymi (tzw. profil przedoperacyjny).

APTT jest miarą wewnątrzpochodnego układu aktywacji krzepnięcia po maksymalnej aktywacji czynników XI i XII. APTT zależy od czynników II, V, VIII, IX, XI, XII i fibrynogenu, nie zależy od liczby płytek krwi.

Pomiar APTT jest stosowany:

  • do diagnostyki różnicowej skaz krwotocznych,
  • kontroli leczenia heparyną,
  • kontroli terapii substytucyjnej przy hemofilii A i hemofilii B,
  • kontroli przedoperacyjnej,
  • jako badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii.