Czas protrombinowy PT/INR

przez Cezary Kawecki

Czas protrombinowy PT/INR

Badanie czasu protrombinowego (PT) jest wykonywane do oceny działania antykoagulantów doustnych (głównie warfaryny), a także w celu wykrywania i diagnozowania zaburzeń krzepnięcia krwi.

Czas protrombinowy PT jest miarą zewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny. Jest on zależny od zawartości w osoczu protrombiny, czynników V, VII, X i fibrynogenu. Nie zależy od pozostałych czynników krzepnięcia ani liczby krwinek płytkowych. Wydłużenie PT (INR podwyższony, wskaźnik protrombinowy obniżony) występuje między innymi w niedoborze witaminy K, chorobach wątroby, przy leczeniu antykoagulantami oraz zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).