D-dimery

przez Cezary Kawecki

D-dimery

Badanie poziomu d-dimerów pomaga wykluczyć występowanie incydentów zakrzepowo-zatorowych. Jest wykorzystywane m.in. w diagnostyce zakrzepicy.

D-dimery są końcowymi produktami fibrynolizy. Są jedynymi wskaźnikami nieprawidłowości krzepnięcia, które w skuteczny sposób określają obecność stabilizowanej fibryny. Poziom D-D wzrasta w zespole DIC, procesach nowotworowych i zakrzepowo-zatorowych.

Badanie wykonuje się w przypadku obecności objawów wskazujących na możliwość wystąpienia incydentu zakrzepowego lub zaburzenia, które powoduje ostry lub przewlekły stan nadkrzepliwości, jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna oraz zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), a także w monitorowaniu postępu i skuteczności leczenia DIC i innych stanów nadkrzepliwości.