Nasi specjaliści

Diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych

Dr hab. n. med. Aleksandra Uruska