Pakiet alergia na mleko krowie zawiera zestaw badań umożliwiających zdiagnozowanie alergii na mleko krowie i ustalenie, który ze składników mleka powoduje uczulenie.

 

Alergia na krowie mleko jest najczęstszą alergią występującą u małych dzieci, ale z jej powodu cierpią również dorośli. Alergia na mleko jest w istocie uczuleniem na jego składniki: kazeinę, laktoalbuminę, laktoglobulinę, może występować uczulenie na jedno z białek, jak również na wszystkie. Niestety alergia na białko mleka krowiego oznacza eliminację produktów mlecznych z diety, dlatego ważne jest ustalenie, który ze składników jest przyczyną uczulenia.

 

Jeśli u pacjenta występuje alergia na kazeinę, to nie może on pić mleka pod żadną postacią, ponieważ jest to składnik termostabilny – niewrażliwy na temperaturę. Pozostałe dwa białka mleka (laktoalbumina i laktoglobulina) są termowrażliwe – tracą właściwości alergizujące pod wpływem temperatury. Dlatego osoby z alergią na te składniki mleka, mogą spożywać mleko gotowane oraz produkty z mlekiem przygotowane w wysokich temperaturach (ciasta, budynie, itp.).

 

Pakiet alergia na mleko krowie zalecany w przypadku:

  • wystąpienia objawów typu biegunka, wymioty czy ulewanie po spożyciu mleka
  • pojawienia się pokrzywki, wysypki czy obrzęku po spożyciu pokarmu
  • podejrzenia alergii na mleko krowie

 

Badania wykonywane są metodą referencyjną ImmunoCAP, uznawaną za złoty standard w diagnostyce alergii. Charakteryzuje się on wysoką czułością – 92% oraz specyficznością – 90%.

 

Przygotowanie do badania:

  • materiałem do badań jest krew
  • pacjent nie musi być na czczo
  • nie jest wymagane odstawienie leków sterydowych i przeciwhistaminowych

Cena pakietu: 224 zł

 

W skład pakietu alergia na mleko krowie wchodzą następujące alergeny:

  • mleko (f02), alfa-laktoalbumina (f76), beta-laktoglobulina (f77), kazeina (f78), BSA (e204), gluten (f79)