Pakiet metylacja ROZSZERZONY (zawiera 5 badań)

Pakiet metylacja rozszerzony to pakiet badań pozwalający na ocenę poziomu witamin B6, B9 (kwasu foliowego), B12, homocysteiny oraz sprawdzenie, czy ewentualne nieprawidłowości nie wynikają z istnienia mutacji w genie MTHFR.

 

Metylacja to proces, którego prawidłowy przebieg odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu kwasu foliowego (witaminy B9) i metylokobalaminy (witaminy B12) do postaci aktywnych, a tym samym warunkuje możliwość ich wykorzystania przez nasz organizm.

 

Zaburzenia procesu metylacji są zatem czynnikiem działającym jak niedobór tych witamin w naszym pożywieniu (pomimo ich prawidłowego poziomu). Istotnym beneficjentem tego procesu jest również homocysteina, której poziom ulega podwyższeniu w niesprawnie działającym procesie metylacji. Zbyt wysoki poziom homocysteiny to zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, dlatego tak istotne jest kontrolowanie jej poziomu.

 

Zaburzenia procesu metylacji mogą być uwarunkowane genetycznie. Dlatego w pakiecie rozszerzonym oferujemy badanie dwóch polimorfizmów genu MTHFR (Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR.

 

Niniejszy pakiet zawiera w swoim składzie badanie z zakresu genetyki człowieka. Na każde badanie z zakresu genetyki człowieka wymagana jest podpisana przez pacjenta deklaracja świadomej zgody na wykonanie takiego badania.

Cena pakietu: 631 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • WIT-B12 – Witamina B12 (O83)
  • WIT-B6 – Witamina B6
  • KWFOL – Kwas foliowy (M41)
  • HOMHPLC – Homocysteina met. HPLC
  • MTHFR-2 – Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR