Nie toleruję mleka PLUS (zawiera 4 badania)

Nie toleruję mleka plus to pakiet przeznaczony dla pacjentów, którzy mają dolegliwości po spożyciu mleka i chcieliby sprawdzić, czy są spowodowane alergią pokarmową na jeden ze składników mleka, czy nietolerancją laktozy.

 

Nietolerancja mleka jest w Polsce powszechną dolegliwością, dotyka ok. 30% osób dorosłych. Zdecydowana większość (ponad 25%) spowodowana jest nietolerancją cukru mlecznego (laktozy), wywołanej niedoborem enzymu laktazy. Kilka procent to alergia pokarmowa na któryś ze składników białek mleka – alfa-laktoalbuminę, beta-laktoglobulinę lub kazeinę.

 

Różnicowanie alergii pokarmowej na komponenty mleka krowiego ma znaczenie dla postępowania terapeutycznego, ponieważ uczulenie na kazeinę stwarza ryzyko alergii na mleko zarówno świeże, jak i gotowane – w takim wypadku musi być wykluczone z diety w każdej postaci. Pozostałe białka (alfa-laktoalbumina lub beta-laktoglobulina) są wrażliwe na wysoką temperaturę i mleko zawarte np. w wypiekach będzie dobrze tolerowane.

Cena pakietu: 320 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • Alfa laktoalbumina (F76) – IgE swoiste
  • Beta laktoglobulina (F77) – IgE swoiste
  • Kazeina (F78) – IgE swoiste
  • Test nietolerancji laktozy (materiał pobierany w domu przez pacjenta po odebraniu z punktu pobrań specjalnego zestawu – w tym celu prosze wcześniej skontaktować się z wybranym Punktem Pobrań)