Nie toleruję mleka ROZSZERZONY (zawiera 5 badań)

Pakiet nie toleruję mleka rozszerzony jest najszerszym z rodziny pakietów, pozwalających na różnicowanie przyczyn nietolerancji mleka u pacjentów. Od pozostałych pakietów różni się obecnością badania pozwalającego na wykrycie genetycznej predyspozycji do nietolerancji laktozy.


Nietolerancja mleka krowiego to dolegliwość występująca u ok. 30% dorosłych Polaków. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną tego problemu jest nietolerancja laktozy – cukru występującego w mleku – uniemożliwiająca prawidłowe jego trawienie i powodująca szereg dolegliwości brzusznych.


Nietolerancja laktozy może być nabyta lub wrodzona – uwarunkowana genetycznie. Dlatego w Pakiecie nie toleruję mleka rozszerzonym znajduje się badanie pozwalające zdiagnozować obecność polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT, warunkującego tę dolegliwość.


Oprócz badań w kierunku nietolerancji laktozy pakiet zawiera badania pozwalające wykryć alergię na składniki (komponenty) białek mleka krowiego – alfa-laktoalbuminę, beta-laktoglobulinę lub kazeinę.


Niniejszy pakiet zawiera w swoim składzie badanie z zakresu genetyki człowieka. Na każde badanie z zakresu genetyki człowieka wymagana jest podpisana przez pacjenta deklaracja świadomej zgody na wykonanie takiego badania.

Cena pakietu: 653 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • Alfa laktoalbumina (F76) – IgE swoiste
  • Beta laktoglobulina (F77) – IgE swoiste
  • Kazeina (F78) – IgE swoiste
  • Test nietolerancji laktozy (materiał pobierany w domu przez pacjenta po odebraniu z punktu pobrań specjalnego zestawu – w tym celu prosze wcześniej skontaktować się z wybranym punktem pobrań)