Borelioza - pakiet potwierdzenia (met. Western Blot)

Borelioza – pakiet potwierdzenia (met. Western-Blot) – jest drugim etapem w diagnostyce boreliozy. Badania w pakiecie służą do potwierdzenia wystąpienia infekcji, jeśli wyniki Pakietu przesiewowego są dodatnie lub wątpliwe.

 

Borelioza z Lyme to najbardziej rozpowszechniona choroba odkleszczowa w naszym kraju. Co roku notuje się ok. 20 tys. nowych zachorowań. Rozpoznanie choroby bywa trudne, ponieważ charakterystyczny objaw boreliozy w postaci rumienia występuje u ok. 30-50% pacjentów. Zatem u ponad połowy badanych kluczowy jest odpowiedni dobór badań laboratoryjnych.

 

Zgodnie z rekomendacjami diagnostyka boreliozy jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności – po ukąszeniu kleszcza – wykonuje się badania z Borelioza – pakiet przesiewowy (przeciwciała w klasie IgM oraz IgG). Jeśli wyniki pierwszego etapu są dodatnie lub wątpliwe, należy je potwierdzić badaniami z Borelioza – pakiet potwierdzenia, wykonywanymi metodą Western-Blot. Należy pamiętać, iż interpretacja wyników badań musi być skorelowana z objawami klinicznymi pacjenta.

 

WAŻNE:

 

Diagnostyka boreliozy często sprawia trudności interpretacyjne, ponieważ odpowiedź immunologiczna u pacjentów może przebiegać odmiennie niż w typowych infekcjach. Dlatego wszystkie wyniki u pacjenta muszą być interpretowane łącznie z objawami klinicznymi. Jeśli wyniki są wątpliwe lub nieskorelowane z obrazem klinicznym, wskazane jest powtórne wykonanie badań na boreliozę lub rozszerzenie o badania uzupełniające.

 

Przygotowanie do badań

 

Badania nie wymagają specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo. Materiałem do badania jest krew.

Cena pakietu: 313 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot
  • Borelioza – p/c IgM met. Western-Blot