Kompleksowa ocena odporności SARS-CoV-2 (humoralna i komórkowa)

Pakiet badań KOMPLEKSOWA OCENA ODPORNOŚCI SARS CoV-2 (HUMORALNA I KOMÓRKOWA) służy do oceny odpowiedzi immunologicznej organizmu na przechorowanie COVID-19 oraz szczepienie.

 

Układ odpornościowy człowieka reaguje na zetknięcie z wirusem SARS-CoV-2 lub na szczepionkę poprzez wytwarzanie przeciwciał (odpowiedź humoralna) oraz uruchomienie aktywności limfocytów T (odpowiedź komórkowa). Aktywność limfocytów T może być wykryta już po tygodniu od zetknięcia się z wirusem, natomiast przeciwciała są wykrywalne po ok. dwóch tygodniach od takiego kontaktu.

 

Dzięki temu można kompleksowo ocenić odpowiedź organizmu (odporność) na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Dzisiaj najczęstszym sposobem tej oceny jest badanie poziomu przeciwciał, jednak podkreślić należy, iż u ok. 10-30% osób (zwłaszcza z objawami łagodnymi) przeciwciała są wytwarzane na poziomie niższym niż próg wykrywalności metodami laboratoryjnymi. U takich osób przebyte zakażenie, lub odpowiedź na szczepionkę, można wykryć tylko przez zbadanie odpowiedzi komórkowej. Ponadto poziom przeciwciał zmniejsza się z czasem (po szczepieniu po ok. 4-5 miesiącach), natomiast odporność komórkowa wykrywalna jest dłużej.

 

Dlatego wykonywanie dwóch badań z jednego pobrania daje szerszy obraz odpowiedzi immunologicznej organizmu.

 

Materiałem do badania jest krew. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie trzeba być na czczo.

Cena pakietu: 350 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 met. ilościową
  • SARS-CoV-2 – ocena odpowiedzi komórkowej test IGRA