Pakiet SARS-CoV-2, wirus grypy A, B, RSV - badanie genetyczne metodą Real Time RT-PCR

Badanie przeprowadzane jest w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa grypy typu A, B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie – zróżnicowania przyczyny objawów, dzięki czemu można podjąć odpowiednie leczenie.

 

Pakiet dedykowany jest pacjentom z objawami takimi jak: kaszel, ból gardła, duszności, bóle mięśniowe, gorączka, zmęczenie, ból głowy.

 

Najczęstszą przyczyną zakażeń układu oddechowego są wirusy. Żaden z pojawiających się symptomów takich jak kaszel, ból gardła, duszności, bóle mięśniowe, gorączka, zmęczenie, ból głowy nie jest swoisty i nie ogranicza się jedynie do konkretnej choroby zakaźnej. Identyfikację czynnika zakaźnego umożliwiają badania laboratoryjne. Najbardziej wiarygodną metodą diagnostyczną w rozpoznaniu zakażeń wirusowych są testy genetyczne.

 

Materiałem do badania jest wymaz z nosogardzieli pacjenta pobierany przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonej wymazówki.

 

Testy wchodzące w skład pakietu oparte są na multipleksowej reakcji real-time RT-PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą). Ich zaletą są: szybkość analizy, czułość, specyficzność. Badanie obejmuje wykrywanie wirusów SARS-CoV-2, RSV oraz dwa typy wirusa grypy: A i B.

 

Przygotowanie do badań

 

Na około 3 godziny przed badaniem zaleca się powstrzymać od przyjmowania płynów, jedzenia, leków i mycia zębów.

Cena pakietu: 490 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • wymaz z nosogardzieli