Pakiet lipidogram ROZSZERZONY (zawiera 9 badań)

Pakiet lipidogram rozszerzony to panel badań zawierających wszystkie testy z rutynowego lipidogramu (cholesterol całkowity, HDL, LDL, nie-HDL, trójglicerydy) oraz lipoproteinę A, apolioproteiny A1 i B.

 

Lipidogram to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce laboratoryjnej. W jego skład wchodzi poziom cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL, HDL, nie-HDL i trójglicerydów.

 

W celu zmierzenia gospodarki lipidów w organizmie często zleca się tylko poziom cholesterolu całkowitego, jednak cały lipidogram, lepiej niż tylko cholesterol całkowity, obrazuje czy jesteśmy zagrożeni zachorowaniem na choroby układu sercowo-naczyniowego i narażeni na ich powikłania.

 

Osoby zdrowe powinny wykonywać lipidogram co najmniej raz na 5 lat, natomiast osoby z chorobami układu krążenia (takimi jak miażdżyca) lub z grup ryzyka (otyłość, rodzinne występowanie chorób sercowych) powinny wykonywać to badanie raz do roku, lub według zaleceń lekarza.

 

Pakiet lipidogram rozszerzony oprócz rutynowego lipidogramu zawiera rzadko jeszcze zlecane badania: lipoproteina A, Apo A1 oraz Apo B.

 • Apo B, czyli apolipoproteina B to białkowy składnik LDL-cholesterolu, stanowiący aż 80% jego składu. Dlatego dobrze odzwierciedla jego stężenie we krwi, może być wskaźnikiem ryzyka chorób o podłożu miażdżycowym i jest źródłem dodatkowych informacji o stanie naszych lipidów.
 • Apo A1, czyli apolipoproteina A jest z kolei główny składnikiem białkowym w HDL-cholesterolu, usuwa nadmiar cholesterolu z komórek i przenosi go do wątroby w celu jego utylizacji lub dalszego metabolizowania. Poziomy Apo A1 mają tendencję do wzrostu i spadku wraz z poziomami HDL, a niedobory Apo A1 korelują ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Cena pakietu: 292 zł

 

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 • CHOL – Cholesterol całkowity (I99)
 • TG – Triglicerydy
 • HDL – HDL cholesterol
 • LDL-WYL – LDL wyl
 • nie-HDL cholesterol
 • APO-B – Apolipoproteina B (APO B) (I67)
 • LP-A – Lipoproteina a – Lp(a) (M69)
 • APO-A1 – Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)
 • INDAPO – index