Pakiet mężczyzny (zawiera 15 badań)

Pakiet badań dla mężczyzny zawiera 15 badań będących podstawowymi testami profilaktycznymi, oceniającymi stan zdrowia mężczyzny, szczególnie do 40 r.ż.

Aktywność fizyczna, zrównoważona dieta oraz badania profilaktyczne powinny być podstawą zdrowego stylu życia.

Pakiet mężczyzny zawiera badania pozwalające na ocenę ogólnego stanu zdrowia, w tym czynności wątroby, nerek i tarczycy. Poza tym elementem pakietu jest również badanie poziomu cholesterolu i kwasu moczowego – wskazujące na czynniki ryzyka chorób serca, poziom magnezu, glukozy oraz PSA.

Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.

Cena pakietu: 268 zł

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 • MORF – Morfologia (C55)
 • OB – Odczyn Biernackiego (C59)
 • MOCZ – Badanie ogólne moczu (A01)
 • CHOL – Cholesterol całkowity (I99)
 • TG – Triglicerydy (O49)
 • HDL – Cholesterol HDL w surowicy (K01)
 • LDL-WYL – Cholesterol LDL – wyliczany (K03)
 • GLU – Glukoza (L43)
 • URIC – Kwas moczowy w surowicy (M45)
 • KREA – Kreatynina w surowicy (M37)
 • MG – Magnez w surowicy (M87)
 • ALT – Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)
 • AST – Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)
 • TSH – Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69)
 • PSA całkowity (I61)