Pakiet metale ciężkie ROZSZERZONY (zawiera 5 badań)

Pakiet metale ciężkie rozszerzony umożliwia zbadanie stężenia kadmu, miedzi, chromu, niklu i arsenu w moczu.

 

Z metalami ciężkimi mamy do czynienia na co dzień, z tego powodu mogą być dla nas niebezpieczne, a ich toksyczne działanie może się kumulować w naszym organizmie. Przewlekłe oddziaływanie metali ciężkich na człowieka może objawiać się w różny sposób, dając: częste bóle głowy, migreny, ogólne osłabienie, alergie, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Cięższe przypadki mogą prowadzić do rozwoju chorób autoimmunologicznych, zapaleń stawów, schorzeń nerek i wątroby, zaburzeń pracy układu nerwowego, zaburzeń endokrynologicznych, opóźnień rozwoju płodu, autyzmu.

 

Badania pokazują również związek pomiędzy ekspozycją na metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm i chrom), a powstaniem stresu oksydacyjnego, który jest uważany za jeden z czynników uczestniczących w patogenezie zmian neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane oraz stwardnienie zanikowe boczne. Ekspozycja na metale ciężkie powoduje nasilenie produkcji wolnych rodników oraz osłabienie mechanizmów obronnych, przez co może rozwijać się proces nowotworowy.

Cena pakietu: 479 zł

 

Pakiet metale ciężkie rozszerzony zawiera oznaczenie poziomu:

 

  • kadmu (ma działanie rakotwórcze, uszkadza nerki, płuca i wątrobę)
  • miedzi (jej nadmiar prowadzi do zaburzeń funkcjonowania wątroby i układu oddechowego, uszkodzeń w obrębie mózgu, wątroby i rogówki oka, oraz zaburzeń zawartości cynku)
  • chromu (jego nadmiar prowadzi do zaburzeń metabolicznych, może mieć również działanie rakotwórcze)
  • niklu (ma działanie mutagenne oraz może powodować nowotwory, głównie płuc)
  • arsenu (daje zaburzenia neurologiczne, może powodować nowotwory wielu narządów).