Oznaczenie ZPP wraz z poziomem ołowiu zalecane jest jako badanie przesiewowe u osób w kierunku przewlekłej ekspozycji na ołów.

 

Pomiar zawartości ołowiu we krwi dostarcza bezpośredniej informacji o narażeniu na ołów. Oznaczenie protoporfiryny cynkowej ZPP pozwala na monitoring wczesnych skutków zdrowotnych zatrucia ołowiem – wzrost stężenia ZPP w erytrocytach jest pierwszym wskaźnikiem zaburzeń układu krwiotwórczego wskutek przewlekłego narażenia na ołów. ZPP nie wzrasta bezpośrednio po ekspozycji na ołów, obrazuje średnią ekspozycję na ołów w ciągu 3 miesięcy. Okres półtrwania ołowiu we krwi wynosi ok. 30 dni. Fizjologicznie zawartość ZPP w krwinkach czerwonych jest niewielka, wzrasta w przypadku zatrucia ołowiem lub niedoborze żelaza.

 

PAKIET ZATRUCIA OŁOWIEM szczególnie zalecany jest u pracowników zakładów przemysłowych (zakłady wytwarzające: szkło kryształowe,akumulatory, kable, czcionki drukarskie, panewki czy łóżyska). W grupie ryzyka znajdują się także pracownicy hut miedzi, cynku, ołowiu oraz aluminium. Ołów występuje również w niektórych zabawkach, farbach, plastelinie czy kredkach świecowych.

 

Ołów dostaje się do organizmu drogą wziewną i pokarmową. Istotne jest, aby wyniki oznaczeń ZPP interpretować w kontekście historii choroby pacjenta, wywiadu klinicznego i wyników innych badań laboratoryjnych, jak stężenie ferrytyny, ołowiu i morfologia krwi.

 

Na zatrucie ołowiem mogą wskazywać następujące objawy:

 • wysokie ciśnienie krwi,
 • drętwienie i/lub uczucie mrowienia dłoni i stóp,
 • zaniki pamięci, zmiany nastroju,
 • żółtoszare zabarwienie skóry,
 • „rąbek ołowiany” na dziąsłach,
 • osłabienie,
 • bóle brzucha,
 • bóle głowy.

 

Przygotowanie do badania:

 • Materiałem do badania jest krew.
 • Pacjent nie musi być na czczo.
 • Czas oczekiwania na wynik – 10 dni roboczych.

Cena pakietu: 322 zł

 

W pakiecie oznaczamy poziom:

 • ołowiu
 • protoporfiryny cynkowej ZPP