Jak przygotować się do badania krwi?

doctor-g7d7b9e517_1920

Prawidłowe przygotowanie się do pobrania krwi jest niezwykle istotne, ponieważ warunkuje jakość wyników, a tym samym właściwe postawienie właściwej diagnozy. W związku z tym w jaki sposób przygotować się do badania?

Spis treści:

 1. Przygotowanie do pobrania krwi
 2. Przygotowanie do pobrania moczu na badanie ogólne
 3. Przygotowanie do pobrania moczu na posiew
 4. Przygotowanie niemowlęcia do badania ogólnego moczu
 5. Przygotowanie do dobowej zbiórki moczu
 6. Przygotowanie do badania kału
 7. Przygotowanie do pobrania wymazu gardła
 8. Przygotowanie do pobrania wymazu z narz. płciowych

Przygotowanie do pobrania krwi

Badania rutynowe:

 • Zachowaj dotychczasową dietę – nie wykonuj badania w okresie głodzenia/obfitych posiłków.
 • Ogranicz spożywanie używek (np. kawa) 2-3 dni przed badaniem.
 • Nie wykonuj badania w okresie miesiączki, po spożyciu alkoholu, po intensywnym wysiłku fizycznym.

Najważniejsze wskazówki:

 • Pobranie wykonaj w godzinach porannych, tj. pomiędzy 7:00 a 10:00.
 • Bądź na czczo – ostatni posiłek spożyj w dniu poprzedzającym badanie najpóżniej ok. godziny 18:00.
 • Rano przed badaniem możesz wypić szklankę wody niegazowanej.
 • Bądź wyspany – na badanie przyjdź po całonocnym wypoczynku.
 • Unikaj wysiłku fizycznego przez ok. 24 godzin przed pobraniem krwi.
 • Chwilę przed badaniem wypocznij – ok 15 min w pozycji siedzącej bezpośrednio przed pobraniem.
 • Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

UWAGA!

Materiały do niektórych badań może być pobierany przez cały dzień i po posiłku. Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania pacjenta do badań udzielają pracownicy punktów pobrań oraz laboratoriów.

W celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, zaleca się pobieranie krwi do badań w godzinach porannych, tj. pomiędzy 7.00 a 10.00. Dodatkowo, pacjent powinien być na czczo co oznacza, że:

– ostatni posiłek spożył w dniu poprzedzającym badanie najpóźniej ok. godziny 18.00;

– przed badaniem spożycie płynów zostało ograniczone do niezbędnego minimum, tj. pacjent przyjmował jedynie niewielkie ilości niesłodzonych płynów, najlepiej wody;

– przez ok. 12 godzin przed pobraniem krwi, pacjent nie wykonywał wysiłku fizycznego i jest po przespanej nocy.

W zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania krwi o innych porach dnia, co zawsze wymaga zaznaczenia godziny pobrania na skierowaniu na badania.

Bezpośrednio przed pobraniem krwi, Pacjent powinien w miarę możliwości odpocząć przez ok. 15 minut w pozycji siedzącej.

Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania pacjenta do badań udzielają pracownicy punktów pobrań oraz laboratoriów.


 

Przygotowanie do pobrania moczu na badanie ogólne

Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów. Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

Materiałem do badania jest mocz poranny, który należy pobrać do specjalnego zestawu. Mocz do badania powinien pochodzić z tzw. środkowego strumienia. Pierwszą, niewielką ilość moczu należy oddać do toalety. Następną porcję do pojemnika, a końcową znów do toalety.

Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.

UWAGA!

W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji wykonywanie badań mikroskopowych osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania. W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.


 

Przygotowanie do pobrania moczu na posiew

Posiew moczu wykonuje się w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie dróg moczowych (częste oddawanie moczu, ból i pieczenie cewki moczowej). Stwierdzenie obecności bakterii w danej próbce moczu i określenie ich wrażliwości na antybiotyki pozwala dobrać odpowiednie leczenie. Badanie moczu na posiew zlecane jest także w celu potwierdzenia skuteczności podjętego leczenia oraz u kobiet w ciąży.

U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolica krocza są skolonizowane drobnoustrojami. Stąd prawidłowe pobranie moczu i dostarczenie do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

– Zaopatrz się w specjalny, jałowy (sterylny) pojemnik lub podłoże transportowo-wzrostowe (dostępne do kupienia w aptece).
– Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.
– Pobierz, najlepiej pierwszy poranny mocz, po nocnym spoczynku.
– Przed pobraniem próbki moczu dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej (u kobiet okolice sromu, od przodu w kierunku odbytu, u mężczyzn żołądź po odsunięciu napletka). Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Umożliwia to pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki, mogą zafałszować wynik badania.
– Do pojemnika, starając się nie dotykać ścianek wewnętrznych, oddaj mocz z tzw.”środkowego strumienia”: pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety, następnie oddać mocz do pojemnika (5 – 10 ml), końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety.
– Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu, na pojemniku napisz imię i nazwisko, datę i godzinę pobrania – nie umieszczaj informacji na pokrywce. Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do wybranego Punktu Badań.
– Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce (nie zamrażaj) i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.
– Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie moczu do laboratorium w dniu pobrania zaleca się pobrać mocz na specjalny zestaw z podłożem transportowo-wzrostowym (Uricult, Uromedium, Uriline), postępując zgodnie z zaleceniami producenta. Mocz pobrany na zestaw transportowo-wzrostowy można przechowywać w temeraturze pokojowej i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od pobrania.
– W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do jałowego pojemnika (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz, należy pobrać do jałowego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.

UWAGA!

Celem rozpoznania zakażenia dróg moczowych najlepiej wykonać posiew przed podaniem pierwszej dawki leku, zaś w badaniu kontrolnym – po co najmniej kilku dniach od zakończenia leczenia. Jeżeli występują nawracające zakażenia dróg moczowych, posiew moczu i wrażliwość na antybiotyki powinny być wykonywane podczas każdego epizodu, gdyż bakterie mogą szybko stać się oporne.


 

Przygotowanie niemowlęcia do badania ogólnego moczu

Próbkę moczu dziecka najlepiej pobrać rano.

– Zdejmij dziecku pieluszkę i umyj dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej (u dziewczynek okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, a u chłopców żołądź po odsunięciu napletka).
– Do pobrania użyj specjalnego plastikowego woreczka, które będzie obejmował ujście zewnętrzne cewki moczowej.
– Gdy niemowle odda mocz do woreczka, umieśc go w jednorazowym pojemniku na mocz i dostarcz w jak najkrótszym czasie do Punktu pobrań.

UWAGA!

W przypadku pobierania moczu u małych dzieci staraj się pobrać mocz ze środkowego strumienia.


 

Przygotowanie do dobowej zbiórki moczu

– Zaopatrz się w specjalny pojemnik z podziałką do moczu.
– Rozpocznij dobową zbiórkę rano – pierwszy poranny mocz oddaj do toalety, każdy kolejny gormadź w zakupionym jednorazowym pojemniku.
– Zbierz cały mocz oddany przez 24 godziny, ostatnia porcja porcja oddana do pojemnika to porany mocz z dnia następnego.
– Mocz gromadź w jednorazowym pojemniku, w chłodnym, zaciemnionym miejscu.
– Po zakończeniu zbiórki zmierz objętość zebranego moczu.
– Do laboratorium dostarcz 50 – 100 ml wymieszanego moczu z pojemnika zbiorczgo z dokładną informacją o cełkowitej objętości zebranego moczu.

UWAGA!

Mocz oddany do badania musi być częścią moczu zbieranego przez 24 godziny. Jeżeli jakakolwiek porcja moczu została oddana do toalety – nie znazła się w pojemniku na mocz – wynik badania może być nieprawidłowy i będzię błędnie sugerował nieprawidłowości lub ich nie uwidoczni.

W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji wykonywanie dobowej zbiórki moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.


 

Przygotowanie do badania kału

– Przed badaniem zaopatrz się w jednorazowy pojemnik na kał dostępny w aptekach.
– Do zakupionego pojemnika na kał za pomocą załączonej łopatki pobierz materiał.
– Materiał do badania pobierz z różnych miejsc tej samej porcji kału.
Pobrany do badania kał powinien mieć wielkość orzecha włoskiego.
– Próbkę zabezpiecz i jak najszybciej dostarcz do laboratorium/Punktu Pobrań.
– Badanie wykonaj podczas normalnej diety – nie w okresie głodzenia/obfitych posiłków.

UWAGA!

W przypadku pobrania kału na nosicielstwo należy zaopatrzyć się w aptece w pojemnik na kał z podłożem transportowym. W przypadku badania na krew utajoną – nie pobieraj materiału w okresie około menstruacyjnym i w trakcie miesiączki.

Pobranie kału na nosicielstwo Salmonella i Shigella:

– W celu pobrania materiału do badania zaopatrz się w trzy wymazówki na podłożu żelowym.
Materiał pobierz w ciągu kolejnych trzech dni.
– Ilość pobieranego kału do wymazówki to ilość wielkości ziarna ryżu.
– Probówki opisz: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania materiału.
– Materiał szczelnie zamknięty przechowuj w lodówce.
– Po zebraniu ostatniej porcji wypełnione skierowanie wraz z materiałem dostarcz do Punktu Pobrań.

UWAGA!

Ostatni pobrany materiał musi być dostarczony tego samego dnia do punktu by nie przekroczyć 72 godzin od pierwszego pobrania.


 

Przygotowanie do pobrania wymazu gardła

– Wymaz pobiera lekarz lub inna wyszkolona osoba.
– Nie pobierać bezpośrednio po posiłku (należy odczekać ok. 2 godziny).
– Przed pobraniem nie myj zębów, nie stosuj gum do żucia i tabletek do ssania.
– Wymaz jest wykonywany za pomocą wymazówki transportowej.
– Badanie przeprowadzone w trakcie antybiotykoterapii może dać fałszywie negatywne wyniki.


 

Przygotowanie do pobrania wymazu z narz. płciowych

Wymaz pobiera lekarz lub inna wyszkolona osoba.

Informacje ogólne:

– przed badaniem umyj dokładnie okolice narządów płciowych bez używanie mydła i innych środków higienicznych.
– w przypadku wymazu z cewki moczowej – nie oddawaj moczu przez 3 godziny przed wykonaniem wymazu.

Informacje dla kobiet:

– Na 2 dni przed badaniem zachowaj wstrzemięźliwość płciową.
– Na 2 dni przed badaniem nie stosuj leków dopochwowych.
– Wymaz pobierany jest z szyjki macicy, pochwy oraz cewki moczowej.

UWAGA!

Pobieranie wymazu w trakcie miesiączki nie jest wskazane.

Informacje dla mężczyzn:

– Na 2 dni przed badaniem zachowaj wstrzemięźliwość płciową.
– Przed badaniem ogranicz także zabiegi pielęgnacyjne okolic narządów płciowych.
– Wymaz pobierany jest z cewki moczowej/prącia.


Najnowsze

Spis treści:
 1. Przygotowanie do pobrania krwi
 2. Przygotowanie do pobrania moczu na badanie ogólne
 3. Przygotowanie do pobrania moczu na posiew
 4. Przygotowanie niemowlęcia do badania ogólnego moczu
 5. Przygotowanie do dobowej zbiórki moczu
 6. Przygotowanie do badania kału
 7. Przygotowanie do pobrania wymazu gardła
 8. Przygotowanie do pobrania wymazu z narz. płciowych